Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na: polityczny i kryminalny indywidualny i zbiorowy Terroryzm polityczny Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, w
Treść zawarta na stronie pochodzi z: pl.wikipedia.org, encyklopedia.pwn.pl, portalwiedzy.onet.pl   |   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014